Mount Washington,
White Mountains, New Hampshire, USA

 
Mount Washington to naj­wyż­szy (1917 m n.p.m.) szczyt Nowej Anglii. Można na nią wejść, wje­chać samo­cho­dem lub wyjąt­kową kolejką gór­ską (Mount Washing­ton Cog Rail­way). Trze­cia opcja, w połą­cze­niu z pie­szym zej­ściem, wydała nam się naj­cie­kaw­sza. Góra Washing­tona znana jest głów­nie z trud­no­ści zwią­za­nych z nie­ko­rzyst­nymi warun­kami atmos­fe­rycz­nymi (wej­ście na szczyt jest dozwo­lone wyłącz­nie w lecie) – pogoda zmie­nia się bar­dzo szybko i bar­dzo dra­stycz­nie. Gdy wycho­dzi­ły­śmy, u podnóża było około 25C, a na szczy­cie już tylko 8C. Co działo się po drodze możecie zobaczyć na zdjęciach, choć mam wrażenie, że nie są w stanie w pełni oddać niesamowitego klimatu tej góry :).

mount washington dsc_9492_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9478_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9593_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9510_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9512_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9514_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9518_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9521_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9527_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9523_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9528_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9529_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9531_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9539_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9543_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9538_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9532_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9545_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9542_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9546_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9555_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9549_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9559_fot_schubert-1-copy

mount washington dsc_9561_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9562_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9560_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9563_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9565_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9578_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9589_fot_schubert-copy

mount washington dsc_9590_fot_schubert-copy[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Tags
,

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Podobne

rio de janeiro
jordania